جراحی زیبایی بینی

معرفی و ویژگی‌ها

جراحی زیبائی بینی یا رینوپلاستی بینی از دو کلمه رینو به معنای بینی و پلاستی به معنای اصلاح و فرم دهی تشکیل شده است.در این عمل ساختمان و آناتومی بینی در جهت اصلاح نواقص رشدی فرم دهی می شود.

عمل جراحی بینی یا رینوپلاستی می تواند تغییرات زیر را ایجاد کند:

تغییرات حاصل از جراحی بینی (رینوپلاستی)
کاهش اندازه بینی در ارتباط با صورت
کاهش عرض بینی
اصلاح بینی
اصلاح سوراخ های بینی
اصلاح اختلال عدم تقارن در بینی

قیمت مصرف‌کننده
۰ ریال
شما باید در نظر داشته باشید همیشه درجاتی از غیر قرینگی در صورت وجود دارد. بنابراین نتایج نمی تواند همیشه کاملا متقارن باشد. هر چند هدف از عمل جراحی زیبائی بینی و رینوپلاستی ایجاد یک بالانس در صورت و تصحیح نسبت ها می باشد.
عمل رینوپلاستی می تواند برای اصلاح یک بینی کج شده در قسمت تیغه بینی باشد که معمولا باعث اختلال تنفسی هم شده است.
ساختمان و آناتومی بینی در جراحی بینی و رینوپلاستی از نظر جراح بینی
بینی انسان از دوقسمت تشکیل شده است :

پوست
اسکلت زیر پوست
اسکلت زیر پوست در جراحی بینی
اسکلت زیر پوست از بافت غضروفی و استخوانی تشکیل شده است . این غضروف ها شامل :

الف ) یک جفت غضروف بنام غضروفهای جانبی تحتانی ( Lower lateral ) هستند که ساختمان نوک بینی و پره ها را تشکیل میدهند .
ب ) جفت دیگر غضروفهای جانبی ، فوقانی ( Upper lateral )که قسمت میانی بینی از آنها تشکیل شده است .
ج ) غضروف دیگر تیغه بینی است که در وسط قرار گرفته و سوراخهای بینی چپ و راست را از هم جدا میکند .

قسمت دیگر اسکلت بینی غیر از غضروف استخوان بینی است که ساختمان 3/1 فوقانی بینی از آن ساخته می شود .

پوست بینی در جراحی بینی
پوست بینی تمام اسکلت فوق الذکر را می پوشاند و البته در داخل بینی هم مخاط کل اسکلت را پوشانده است .

اگر پوست نازک باشد ، فرم اسکلت زیر آن پس از جراحی بینی مشخص می شود و در حقیقت نمای بینی وابسته به فرم اسکلت زیر خواهد بود. اگر پوست ضخیم باشد همان وضعیتی است که در بینی گوشت وجود دارد ، بدین معنا که پوست از خود نما و حالت دارد . البته تا حدی هنگام جراحی بینی (رینوپلاستی) توسط جراح بینی امکان نازک کردن پوست وجود دارد .

اینکه بینی استخوانی باشد یا غضروفی تعیین کننده نتیجه عمل جراحی بینی (رینوپلاستی) نیست. در واقع تمام بینی ها هم استخوانی هستند و هم غضروفی ، بلکه ضخامت پوست در ناحیه نوک بینی و پره ها مهم و تعیین کننده است.

جراحی بینی
علت نواقص ظاهری در قسمت های مختلف بینی از نظر جراح بینی
یکی از معایب ظاهری بینی وجود Hump یا قوز در ناحیه پشت بینی است که علت آن رشد بیش از حد ساختمان های ناحیه استخوانی و غضروفهای upper lateral همراه با تیغه میانی بینی است.

پهن بودن عرض بینی در ناحیه استخوانی بعلت رشد عرضی بیش از حد ساختمانهای ذکر شده بالاست . پهن بودن نوک بینی به دو عامل وابسته است :
1 . پهن قرار گرفتن فرم غضروفهایی که نوک بینی را میسازند ( غضروفهای Lower lateral )
2 . ضخیم بودن پوست ناحیه نوک بینی . پهن بودن پره ها در اکثر موارد بعلت رشد بیش از حد پره ها همراه با بزرگی سوارخ بینی است ولی گاهی بعلت رشد زیاد در ضخامت پره ها ست.

فرق بینی زیبا و زشت از نظر جراح بینی
بینی هر فرد باید با اصول و خصوصیات صورت هر فرد متناسب باشد . بنابراین شاید بینی روی صورت یک فرد زیبا باشد ولی همان بینی روی صورت فرد دیگر زشت و نازیبا باشد . جراح بینی با مطالعه و محاسبات روی صورت بیمار و عکس ها ، داده هایی بدست می آورد و نمای خاص بدست آمده از آن داده ها را اجرا میکند .

در تکنیک جراحی بینی رینوپلاستی چه اقدامی انجام می شود؟
اقدامات جراحی بینی بر اساس فرم دهی و گاهی بازسازی اسکلت زیر پوست است . این تکنیک ها با بریدن ، کوتاه کردن و حتی گاهی افزایش دادن ساختمان ها در موارد لزوم در نواحی مختلف و بخیه کردن بافت ها در نواحی مناسب و بطور متناسب انجام میشود.

جهت هر ناحیه اصول تکنیکی عملی و تجربی تعیین شده ای وجود دارد و هر تکنیک در هر ناحیه پشتوانه سالها تحقیقات در کتابهای مختلف دارد . تکنیک های جراحی بینی به دو صورت تکنیک بسته ( Closed ) و باز ( Open ) انجام میشود .
تکنیک مدرن و امروزی تکنیک باز یا open است . تفاوت دو تکنیک در برش آزاد سازی پوست در ناحیه بین دو سوراخ بینی (کلوملا) است .
در تکنیک باز جراحی بینی (رینوپلاستی) اقدامات بیشتری بر روی قابل انجام است و در عین حال چون جراح بینی دید کاملی بر اعضاء مورد نیاز به تغییر دارد امکان عدم تقارن و اختلالات پس از جراحی بینی بسیار کمتر است.